ჩვენს შესახებ

  • კომპანია „ მარველ გეორგია“ არის „მარველ დისტრიბუციის“  ჰოლდინგის წევრი. ჰოლდინგის  შესახებ სრული ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ ვებ მისამართზე www.marvel.ru 
  • „ მარველ გეორგია“ დაარსდა 2013 წლის  აპრილში;
  • ჩვენი საქმიანობის სფეროა IT დისტრიბუცია;
  • პასუხისმგებლობის რეგიონი სამხრეთ კავკასია;
  • 2014 წლის მონაცემებით კომპანიის ბრუნვა 2013 წელთან შედარებით გაიზარდა 600% -ით;
  • ჩვენ ვთანამშრომლობთ ბაზრის ყველა წამყვან  მოთამაშესთან;
  • ურთიერთხელსაყრელი  თანამშრომლობა მოქნილი სერვისი, გადაწყვეტილებების მიღების მცირე დრო, პარტნიორზე მორგებული პირობები
  • 2015 წლელს ბრუნვა გაიზარდა 40%-ით და  სადიტრიბუციო პორტფელი გაფართოვდა. დაემატა შემდეგი ვენდორები: Huawei, Lenovo
  • 2016 წელს მარველი განაგრძობს ზრდას, საქართველოში მოიპოვა ექსკლუზიური უფლბეა "Fly"-ს პროდუქციის დისტრიბუციაზე.