საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, თბილისი

რუსეთი, Moscow

107061, მოსკოვი, ფერისცვალების მოედანი 8, ბიზნეს ცენტრი „პრეო 8“
ტელ. +7 (495) 745 80 08
E-mail: info@marvel.ru
ნახვა: marvel.ru

რუსეთი, St. Petersburg

196084 Kiev ul., D. 5, BLDG. 3
ტელ. +7 (812) 326 32 32
ფაქსი +7 (812) 326 32 35
E-mail: info@marvel.ru
ნახვა: marvel.ru

ყაზახეთის რესპუბლიკა, Almaty,

A15T7F9, ქ. Khodzhanov, 57/8
ტელეფონი. +7 (727) 396 90 00
ტელ. / ფაქსი: +7 (727) 396 90 01
E-mail: info@marvel.kz
ნახვა: marvel.kz

უზბეკეთში, Tashkent

ტელ. +998 (90) 940 00 88
E-mail: centralasia@marvel.ru
გვერდი: marvel.ru/ca, marvel.ru/ca-en

ყირგიზეთში, Bishkek

ტელ. +7 (727) 396 90 00
E-mail: KG@mavel.kz  
ნახვა: marvel.ru/camarvel.ru/ca-en

თურქმენეთში, Ashgabat

ტელ. +993 (65) 801 899
E-mail: centralasia@marvel.ru
გვერდი: marvel.ru/ca, marvel.ru/ca-en