14 აგვისტო 2018

ახალი online შეკვეთების პორტალი

პარტნიორებისთვის 2018 წლის 1 ივნისიდან ხელმისაწვდომია ონლაინ შეკვეთების პორტალი: b2b.marvel.com.ge

რეგისტრაციისთვის და დამატებით კითხვებისთვის მიმართეთ თქვენს ექაუნთ მენეჯერს.

სიახლეები სიახლე