26 ოქტომბერი 2015

ხელი მოეწერა კონტრაქტს Huawei-სთან

ამა წლის სექტემბერში კომპანია Huawei-მ და კომპანია Marvel Georgia-მ ხელი მოაწერა ხელსეკრულებას Huawei-ს მიერ წარმოებული სმარტფონების დისტრიბუციაზე საქართველოში

ეს ხელს შეუწყობს Huawei-ს მიერ წარმოებული სმარტფონების უფრო უკეთ წარმოდგენას საქართველოში და საპარტნიორო ქსელის გაფართოებას.

Huawei სიახლეები